Smart Industry is de integratie van ICT en geavanceerde technologie in industriële productieketens

Het gaat om een combinatie van nieuwe productietechnologieën, digitalisering en netwerkoptimalisatie, waardoor efficiënter en flexibeler kan worden ingespeeld op klantwensen. Slimme machines communiceren onderling en zorgen voor een snellere, goedkopere en duurzamere maatwerkproductie van hoge kwaliteit. Dit leidt tot nieuwe business- en verdienmodellen. Deze technologische ontwikkelingen hebben grote invloed op de productie en bedrijfsvoering, daar moeten Nederlandse bedrijven tijdig op inspelen.

De kracht van Smart Industry voor de regio Noordwest-Nederland

De kracht ligt in de volop aanwezige creatieve industrie (o.a. gericht op ontwerp van nieuwe producten, gaming en innovatieve diensten) en hoogwaardige expertise in IT, Artificial Intelligence en big data en de mogelijkheid om deze te verbinden met de aanwezige maakindustrie. Maar ook door het gebruik van nieuwe technologie in de hele agrifood-waardeketen rond zaadveredeling, glastuinbouw, akkerbouw, vollegrondsteelt en sierteelt. En door de uitgebreide kennis over en toepassingen van nieuwe, geavanceerde materialen, waaronder composieten, en bijbehorende productietechnologieën (inclusief robotica en 3D-printing).

De Smart Industry Implementatieagenda

De Smart Industry Implementatieagenda 2018-2021 beschrijft de ambitie van Nederland om in 2021 het meest flexibele en beste digitaal verbonden productienetwerk van Europa te hebben.

Download de agenda

Landelijke website Smart Industry

Ga naar de website